☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Zastępca Dyrektora

 

  Katarzyna Podgórska

Telefon: 68
388 03 38

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP należy:

 • planowane i wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy podległych komórek,
 • sprawowanie ścisłej kontroli i nadzoru nad realizacją przez podległe komórki organizacyjne określonych zagadnień merytorycznych oraz koordynowanie ich działań, a w szczególności w zakresie decyzji administracyjnych wydawanych zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, p.poż, obrony cywilnej, archiwizacji, inwestycji i remontów obiektów użytkowanych przez PUP, gospodarki lokalami biurowymi oraz sprzętem, wyposażenia i obsługi administracyjno-technicznej, nadzorowania działalności urzędu w zakresie organizacji i zarządzania,
 • akceptowanie: spraw z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych przedkładanych do decyzji Dyrektora PUP, materiałów i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki przedkładanych do rozpatrzenia przez PRZ lub radnych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych bezpłatnych oraz zgody na dodatkowe zatrudnienie pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych, propozycji awansów, przeszeregowań, i nagród;
 • określanie zakresów czynności dla kierowników i pracowników na samodzielnych stanowiskach nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby urzędu pracy,
 • ścisła współpraca z filią PUP w Kożuchowie,
 • wnioskowanie w sprawach: wydatków na usługi remontowe w urzędzie oraz inne roboty i usługi, organizacji przetargów na realizację zadań inwestycyjno-remontowych,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych kierownika działu ds. informacji, ewidencji i świadczeń oraz kierownika filii NK,
 • współdziałanie w zakresie kontroli ze związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy, Policją, ZUS, NIK, LUW oraz UKS,
 • nadzór nad sprawowaniem kontroli wewnętrznej przestrzegania wykonywania obowiązujących przepisów w zakresie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji innych działań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora PUP.
Wytworzył:
Andrzej Kocoń
Udostępnił:
Rafał Mierzwiak
(2007-05-17 13:54:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2018-01-03 12:54:44)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X