☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Kierownik działu organizacyjnego

 

Wiesław Borzystowski

Telefon: 68 388 03 03

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli do zakresu zadań podstawowych działu organizacyjnego należy w szczególności:

  • w zakresie spraw organizacyjnych i kontroli wewnętrznej: opracowywanie projektów aktów normatywnych Dyrektora PUP, prowadzenie zbioru i rejestru zarządzeń Dyrektora PUP, opracowywanie projektów regulaminu wewnętrznego PUP i regulaminu pracy PUP oraz innych regulaminów dotyczących funkcjonowania PUP,  projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP, monitorowanie zmian w przepisach z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, prowadzenie zbioru i rejestru zapytań w sprawie interpelacji przepisów prawnych, opracowanie projektów planów pracy na podstawie materiałów przygotowanych przez kierowników komórek organizacyjnych, realizacja zaplanowanych kontroli wewnętrznych oraz kontroli zlecanych na bieżąco przez Dyrektora PUP, rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przedkładanie propozycji ich załatwienia Dyrektorowi PUP;
  • w zakresie informatyki: zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, nadzór nad prawidłowością, funkcjonalnością i wykorzystaniem sprzętu komputerowego, nadzór nad właściwym zabezpieczeniem danych osobowych w systemie informatycznym, nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania, nadzór nad administrowaniem siecią komputerową i bazą danych, zabezpieczenie bazy danych stosownie do obowiązujących unormowań prawnych, współpraca z Departamentem Informatyki w MPiPS i innymi instytucjami w zakresie informatyki, prowadzenie witryny internetowej PUP oraz elektronicznej wersji Biuletynu Informacji Publicznej PUP;
  • w zakresie archiwizacji: archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych, archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem urzędu, zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej, aktualizacja zasobów archiwalnych, wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów na podstawie dokumentacji archiwalnej;
  • w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: obsługa sekretariatu PUP, administrowanie majątkiem urzędu i zabezpieczenie jego sprawności technicznej,  zaopatrywanie pracowników urzędu w środki techniczno-biurowe, obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP, organizacja pracy pracowników obsługi (goniec, robotnik gospodarczy, sprzątaczka, kierowca) i jej rozliczanie, eksploatacja i obsługa pojazdów służbowych, dbałość o estetykę urzędu i jego otoczenia;
  • w zakresie ochrony przeciwpożarowej: planowanie i przeprowadzanie kontroli z zakresu p.poż., organizowanie szkoleń oraz instruktaży dla pracowników, stażystów i praktykantów PUP, opracowywanie lub uaktualnianie Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpo?arowego PUP.
Wytworzył:
Rafał Mierzwiak
Udostępnił:
Rafał Mierzwiak
(2010-08-05 07:06:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2011-04-08 19:05:37)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X