☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Wtorek 18.12.2018

zaawansowane

Kierownik działu finansowo-księgowego - główny księgowy


Kazimiera Oznarowicz

Telefon:
68 388 03 08

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli do zakresu zadań podstawowych działu finansowo-księgowego w szczególności należy:

 • pełna znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie finansowo-księgowym, a w szczególności Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ścisła współpraca ze stan. ds. zamówień publicznych w PUP w celu niedopuszczenia do powstania nieprawidłowości przy udzielaniu przez urząd zamówień publicznych,
 • planowanie wydatków budżetowych,
 • podział środków budżetowych,
 • rozliczanie projektów, programów strukturalnych,
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • planowanie wydatków ze środków Funduszu Pracy,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych finansowanych ze środków budżetu, Funduszu Pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obsługa kasowa budżetu, Funduszu Pracy i ZFŚS,
 • windykacja spłat pożyczek, nienależnie pobranych świadczeń i innych podlegających zwrotowi środków wypłaconych z Funduszu Pracy i PFRON,
 • prowadzenie spraw związanych z odraczaniem lub umarzaniem należności o których mowa wyżej,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników PUP i osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,
 • sporządzanie i bie?ąca aktualizacja polityki rachunkowości,
 • rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji,
 • dokonywanie naliczeń i wypłat należności pracowniczych.

Przy realizacji zadań obowiązuje pełna znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie finansowo-księgowym, a w szczególności Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wytworzył:
Andrzej Kocoń
Udostępnił:
Rafał Mierzwiak
(2007-05-17 13:57:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2011-04-09 21:17:19)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X