☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Posiedzenia i uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

Data

Przebieg/uchwały

17.01.2017

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli w zakresie opinii kierunku kształcenia: technik budownictwa wodnego.

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik budownictwa; technik mechanik; fototechnik; technik księgarstwa; w Zasadniczej Szkole Zawodowej: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; operator obrabiarek skrawających; murarz

Podjęcie uchwał.

 1. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie postępowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w sprawach organizacji szkoleń oraz finansowania egzaminów lub licencji dla osób uprawnionych.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2016 w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2017 w ramach algorytmu.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2017 w ramach Programu RPO Lubuskie 2020.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

14.02.2017

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik technologii drewna, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,  w publicznej szkole policealnej dla dorosłych: opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, w zasadniczej szkole zawodowej: fotograf, mechanik motocyklowy, kierowca-mechanik.
 3. Podjęcie uchwały.
 4. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazajalnych nr 4 w Nowej Soli w zakresie opinii kierunków kształcenia: w zasadniczej szkole zawodowej- piekarz, cukiernik; kucharz; operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Umorzenie na wniosek dot. Pani Eweliny Mandzyn - nienależnie pobrane świadczenie (naruszenie warunków umowy o organizację prac interwencyjnych).
 7. Podjęcie uchwały.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

14.03.2017

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik usług kosmetycznych.
 3. Podjęcie uchwały.
 4. Zaopiniowanie wniosku pracodawcy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli) dot. szkolenia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 5. Podjęcie uchwały.
 6. Zaopiniowanie planu szkoleń na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

25.04.2017

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli w zakresie opinii kierunku kształcenia: pracownik pomocniczy stolarza (Szkoła Branżowa I stopnia z niepełnosprawnością  w stopniu lekkim).
 3. Podjęcie uchwały.
 4. Wniosek Zespołu Szkół nr 1  w Nowym Miasteczku w zakresie opinii kierunku kształcenia: opiekun osoby starszej.
 5. Podjęcie uchwały.
 6. Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik fotografii i multimediów, mechatronik (Zasadnicza Szkoła Zawodowa).
 7. Podjęcie uchwał.
 8. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2017 w ramach algorytmu- zmiany.
 9. Podjęcie uchwały.
 10. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- zmiany.
 11. Podjęcie uchwały.
 12. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2017 w ramach Programu RPO Lubuskie 2020- zmiany.
 13. Podjęcie uchwały.
 14. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w 2016 roku.
 15. Podjęcie uchwały.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

13.06.2017

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2017 w ramach algorytmu- zmiany.
 3. Podjęcie uchwały.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

12.09.2017

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie postępowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w sprawach organizacji szkoleń oraz finansowania egzaminów lub licencji dla osób uprawnionych.
 3. Podjęcie uchwały.
 4. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych oraz dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.
 5. Podjęcie uchwały.
 6. Zaopiniowanie zmian w Planie szkoleń na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały.
 8. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2017 w ramach algorytmu- zmiany.
 9. Podjęcie uchwały.
 10. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- zmiany.
 11. Podjęcie uchwały.
 12. Zaopiniowanie Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu nowosolskiego na lata 2016-2025.
 13. Podjęcie uchwały.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

05.12.2017

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik budownictwa wodnego, technik przemysłu mody.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Kryteria dostępu do form pomocy realizowanej przez PUP Nowa Sól w 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały.
 6. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2017 w ramach algorytmu- zmiany.
 7. Podjęcie uchwały.
 8. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2017 w ramach Programu RPO Lubuskie 2020 – zmiany.
 9. Podjęcie uchwały.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

 Data Przebieg / Uchwały
   
06.12.2016
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik hotelarstwa. Zasadnicza szkoła zawodowa – wielozawodowa: piekarz, cukiernik; kucharz; sprzedawca; krawiec; kaletnik; operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Podjęcie uchwał.

 1. Umorzenie z urzędu dot. Pana Jarosława Buczyńskiego- nienależnie pobrane świadczenie (koszt badań lekarskich) – zgon.

Podjęcie uchwały.

 1. Kryteria dostępu do form pomocy realizowanej przez PUP Nowa Sól w 2017 r.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2016 w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
15.11.2016 Prowadzenie: Przewodniczący PRRP Bogumiła Ulanowska
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Umorzenie na wniosek (…)– umorzenie odsetek
  z tytułu zwrotu refundacji dla pracodawcy kosztów wyposażenia
  lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
18.10.2016 Prowadzenie: Przewodniczący PRRP Bogumiła Ulanowska
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2016 w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2016 w ramach RPO Lubuskie 2020 – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
13.09.2016

Prowadzenie: Przewodniczący PRRP Bogumiła Ulanowska

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wręczenie aktu odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy Pana Kazimierza Piątaka. Podziękowanie za pracę na rzecz Powiatowej Rady Rynku Pracy w związku ze złożoną rezygnacją.
 3. Wręczenie aktu powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy Pana Tomasza Gładysza.
 4. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2016 w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Zaopiniowanie zmian w  Programie Aktywizacja i Integracja w gminie Siedlisko.

Podjęcie uchwały.

 1. Zaopiniowanie zmian w Programie Aktywizacja i Integracja w gminie Otyń.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
14.06.2016

Prowadzenie: zastępca Przewodniczącego PRRP Jarosław Pilz.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Odwołanie członka Powiatowej Rady Rynku Pracy Pana Kazimierza Piątaka. Podziękowanie za pracę na rzecz Powiatowej Rady Rynku Pracy
  w związku ze złożoną rezygnacją.
 3. Powołanie członka Powiatowej Rady Rynku Pracy Pana Tomasza Gładysza.
 4. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2016 w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
10.05.2016

Prowadzenie: Przewodnicząca PRRP Bogumiła Ulanowska.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek Zespołu Szkół nr 1 w nowym Miasteczku w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik administracji, technik logistyk, technik spedytor.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.
12.04.2016

Prowadzenie: Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Bogumiła Ulanowska.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Umorzenie na wniosek (…)- nienależnie pobrane świadczenie (zasiłek dla bezrobotnych- nie poinformowanie urzędu o podjęciu zatrudnienia).

Podjęcie uchwały.

 1. Umorzenie z urzędu (…)- nienależnie pobrane świadczenie (koszt badań lekarskich).

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2016 w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2016 w ramach RPO Lubuskie 2020 – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
22.03.2016

Prowadzenie: Zastępca Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy Jarosław Pilz.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie zmian planu szkoleń na rok 2016.

Podjęcie uchwały.

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w 2015 roku.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
24.02.2016 r.

Prowadzenie: Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Bogumiła Ulanowska.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik obsługi turystycznej, technik cyfrowych procesów graficznych.

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli w zakresie opinii kierunku kształcenia: technik przemysłu mody.

Podjęcie uchwały.

 1. Umorzenie na wniosek (…)- nienależnie pobrane świadczenie (zasiłek dla bezrobotnych- nie poinformowanie urzędu o podjęciu zatrudnienia).

Podjęcie uchwały.

 1. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli środków PFRON dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego, a także dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na wyposażenie stanowiska pracy.

Podjęcie uchwały.

 1. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz w sprawie przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli.

Podjęcie uchwały.

 1. Zaopiniowanie planu szkoleń na rok 2016.

Podjęcie uchwały.

 1. Zaopiniowanie zmian w Kryteriach dostępu do form pomocy realizowanej przez PUP Nowa Sól w 2016 r.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2016 w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
26.01.2016

Prowadzenie: Zastępca Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy Jarosław Pilz.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek o umorzenie (…) – nienależnie pobrane świadczenie (dodatek aktywizacyjny w związku z niepowiadomieniem urzędu o przerwie w zatrudnieniu).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek o umorzenie z urzędu (…) – nienależnie pobrane świadczenie (koszty badań lekarskich)- nieusprawiedliwiona nieobecność na stażu.

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie w zakresie opinii kierunku kształcenia: opiekun osoby starszej.

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli w zakresie opinii kierunków kształcenia: elektromechanik i monter mechatronik.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2015 w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2016 w ramach algorytmu.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2016 w ramach Programu RPO Lubuskie 2020.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
15-12-2015

Prowadzenie: Zastępca Przewodniczącego PRRP Jarosław Pilz.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności, technik architektury krajobrazu.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2015 w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Kryteria dostępu do form pomocy realizowanej przez PUP Nowa Sól w 2016 r.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne:

- ustalenie harmonogramu posiedzeń rady na 2016 r.

- przedstawienie wyników badania pracodawców powiatu nowosolskiego przeprowadzonego w 2015 r.

 1. Zamknięcie posiedzenia.
03-11-2015

Prowadzenie: Przewodnicząca PRRP Bogumiła Ulanowska.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2015 w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
05-10-2015

Prowadzenie: Przewodnicząca PRRP Bogumiła Ulanowska.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek o umorzenie z urzędu (…) – nienależnie pobrane świadczenie (koszty badań lekarskich w związku z przerwaniem stażu z własnej winy – koszty dalszej egzekucji będą przewyższać wysokość nienależnego świadczenia).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek o umorzenie z urzędu (…) – nienależnie pobrane świadczenie (zasiłek osoby bezrobotnej w związku z niepowiadomieniem urzędu o prowadzeniu działalności gospodarczej – osoba zmarła, brak spadkobierców).

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
09-09-2015

Prowadzenie: Przewodnicząca PRRP Bogumiła Ulanowska.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 w ramach projektu w ramach RPO Lubuskie 2020 (EFS) - zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 – 50”.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
09-06-2015

Prowadzenie: Przewodnicząca PRRP Bogumiła Ulanowska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2015 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu- zmiany.

Podjęcie Uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim (I) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”

Podjęcie Uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia” w ramach Rezerwy Ministra.

Podjęcie Uchwały.

 1. Podział środków na formy aktywne w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” w ramach Rezerwy Ministra.

Podjęcie Uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
08-04-2015

Prowadzenie: Zebranych przywitał Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak.

Na Przewodniczącego wybrano Panią Bogumiłę Ulanowską.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wręczenie aktów powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 3. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 5. Wybór przedstawicieli rady do Komisji Oceny Wniosków.
 6. Wniosek o udzielenie upoważnienia Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora do przedkładania zmian w projektach i planach finansowych bez uprzedniego opiniowania przez radę pomiędzy posiedzeniami Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 7. Wniosek o umorzenie z urzędu (…) – nienależnie pobrane świadczenie (dodatek aktywizacyjny w związku z niepowiadomieniem urzędu o przerwie w zatrudnieniu) – osoba zmarła, brak spadkobierców.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu – zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
26-02-2015

Prowadzenie: Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek o umorzenie z urzędu (…) – nienależnie pobrane świadczenie (koszty badań lekarskich w związku z przerwaniem stażu z własnej winy – nieobecności nieusprawiedliwione).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek o umorzenie z urzędu (…) – nienależnie pobrane świadczenie (koszty badań lekarskich w związku z przerwaniem stażu z własnej winy – nieobecności nieusprawiedliwione).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Nowej Soli w zakresie opinii kierunków kształcenia: cukiernik, piekarz, technik górnictwa odkrywkowego, technik energetyk.

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Nowej Soli w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik odlewnik.

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie w zakresie opinii kierunków kształcenia: technik logistyk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, introligator, drukarz.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu – zmiany wprowadzenie środków KFS.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach Rezerwy Ministra – program aktywizacji osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia.

Podjęcie uchwały.

 1. Kryteria dostępu do form pomocy realizowanej przez PUP w Nowej Soli w 2015 r.

Podjęcie uchwały.

 1. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli środków PFRON dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego, a także dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na wyposażenie stanowiska pracy.

Podjęcie uchwały.

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności urzędu za rok 2014.

Podjęcie uchwały.

 1. Wręczenie podziękowań dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie posiedzenia.
06-01-2015

Prowadzenie: Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2015 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 – dot. dostępu do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – współfinansowany z EFS.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2015 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – dot. trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – współfinansowany z EFS.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
12-12-2014

Prowadzenie: Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek (…) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia (zasiłek dla bezrobotnych – niepoinformowanie o podjęciu pracy).

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2014 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu - zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2014 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach projektu „Pomnóż swój kapitał” PO KL 6.1.3. EFS

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2014 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach Rezerwy Ministra.

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek (…) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia (stypendium nauka – niepoinformowanie o podjęciu pracy).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „ELEKTRYK” w Nowej Soli w zakresie zaopiniowania kierunków kształcenia w zawodach: technik energetyk i technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
30-09-2014

Prowadzenie: Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wniosek (…) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia (koszty badań lekarskich – niepodjęcie szkolenia).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek (…) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia (koszty badań lekarskich – odmowa propozycji stażu).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek (…) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia (koszty badań lekarskich – nieukończenie szkolenia z własnej winy).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek (…) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia (zasiłek dla bezrobotnych – niepoinformowanie o posiadaniu prawa do renty).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek (…) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia (zasiłek dla bezrobotnych – niepoinformowanie o podjęciu pracy).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek (…) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia (stypendium nauka – niepoinformowanie o podjęciu pracy).

Podjęcie uchwały.

 1. Wniosek ZS nr 1 w Nowym Miasteczku w zakresie zaopiniowania kierunku kształcenia w zawodach: technik górnictwa odkrywkowego, technik mechanik, technik informatyk.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2014 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu - zmiany.

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2014 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach projektu „Pomnóż swój kapitał” PO KL 6.1.3. EFS

Podjęcie uchwały.

 1. Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2014 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach Rezerwy Ministra.

Podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
26-03-2014

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek ZSP nr 5 w Kożuchowie w zakresie zaopiniowania kierunku kształcenia w zawodach: monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych, dekarz, monter izolacji budowlanych. Podjęcie uchwały.

3) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2014 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu - zmiany. Podjęcie uchwały.

4) Zaopiniowanie planu szkoleń na rok 2014. Podjęcie uchwały.

5) Sprawozdanie z pracy urzędu za rok 2013. Podjęcie uchwały.

6) Sprawy różne.

7) Zamknięcie posiedzenia.
 
04-02-2014

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek ZSP nr 2 w Nowej Soli w zakresie zaopiniowania kierunku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej. Podjęcie uchwały.

3) Wniosek ZSP nr 3 w Nowej Soli w zakresie zaopiniowania kierunków kształcenia w zawodach: kucharz i krawiec. Podjęcie uchwały.

4) Wniosek (...) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia (zasiłek dla bezrobotnych – przyznanie renty w pokrywającym się okresie co okres pobierania zasiłku). Podjęcie uchwały.

5) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2013 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu - zmiany. Podjęcie uchwały.

6) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2014 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu. Podjęcie uchwały.

7) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne projektu na rok 2014 „Pomnóż swój kapitał” PO KL 6.1.3. współfinansowanego z EFS. Podjęcie uchwały.

8) Kryteria dostępu do form pomocy realizowanej przez PUP w Nowej Soli w 2014 r. Podjęcie uchwały.

9) Sprawy różne.

10) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.

26-11-2013

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek ZSP nr 4 w Nowej Soli w zakresie zaopiniowania kierunków kształcenia w zawodach: technik turystyki wiejskiej, technik cyfrowych procesów graficznych, kucharz, dietetyk. Podjęcie uchwały.

3) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2013 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu - zmiany. Podjęcie uchwały.

4) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne projektu na rok 2013 „Pomnóż swój kapitał” PO KL 6.1.3. współfinansowanego z EFS - zmiany. Podjęcie uchwały.

5) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne projektu na rok 2013 „Pomnóż swój kapitał” PO KL 6.1.3. współfinansowanego z EFS – zmiana złożona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Podjęcie uchwały.

6) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2013 w ramach programu pilotażowego ‘Twoja Kariera – Twój Wybór” - zmiany. Podjęcie uchwały.

7) Sprawy różne:
a) Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w zakresie rezygnacji z finansowania badań lekarskich stażystów.

8) Zamknięcie posiedzenia.
 
26-09-2013

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek (...) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – bon szkoleniowy (nie zgłoszenie przerwy w zatrudnieniu). Podjęcie uchwały.

3) Wniosek (...) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – zasiłek dla bezrobotnych (nie zgłoszenie przerwy w zatrudnieniu). Podjęcie uchwały.

4) Wniosek ZSP nr 3 w Nowej Soli w zakresie zaopiniowania kierunku kształcenia w zawodzie fryzjer. Podjęcie uchwały.

5) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2013 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu - zmiany. Podjęcie uchwały.

6) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne projektu na rok 2013 „Pomnóż swój kapitał” PO KL 6.1.3. współfinansowanego z EFS - zmiany. Podjęcie uchwały.

7) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne za rok 2013 w programów z Rezerwy Ministra skierowanych do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia. Podjęcie uchwały.

8) Sprawy różne.

9) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.
 
01-07-2013

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Tadeusz Dylewski.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek ZS nr 1 w Nowym Miasteczku w zakresie zaopiniowania kierunków kształcenia:
    technik eksploatacji portów i terminali,
    technik agrobiznesu,
    technik architektury krajobrazu,
    technik ogrodnik,
    technik ekonomista,
    technik ochrony środowiska,
    zasadnicza szkoła zawodowa – wielozawodowa, kształcąca m.in. w zawodach – mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, piekarz, stolarz, fryzjer i innych,
    szkoła policealna dla dorosłych: technik ochrony osób fizycznych i mienia, dietetyk, technik rachunkowości.
Podjęcie uchwały.

3) Wniosek w sprawie wyrażenia opinii dot. zlecenia obsługi finansowej w zakresie wpłat i wypłat bankowi. Podjęcie uchwały.

4) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2013 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu - zmiany. Podjęcie uchwały.

5) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne za rok 2013 w ramach programu pilotażowego „Twoja Kariera – Twój Wybór” - zmiany. Podjęcie uchwały.

6) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne za rok 2013 w programów z Rezerwy Ministra skierowanych do osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia.

7) Sprawy różne.

8) Zamknięcie posiedzenia.
 
11-03-2013

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek (...) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – dodatek aktywizacyjny (nie zgłoszenie przerwy w zatrudnieniu). Podjęcie uchwały.

3) Wniosek z urzędu dot. (...) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – badania lekarskie (przerwanie stażu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych) Podjęcie uchwały.

4) Wniosek z urzędu dot.(...) w sprawie nienależnie pobranego świadczenia – badania lekarskie (przerwanie stażu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych). Podjęcie uchwały.

5) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2013 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu - zmiany. Podjęcie uchwały.

6) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne za rok 2013 w ramach programu pilotażowego „Twoja Kariera – Twój Wybór” - zmiany. Podjęcie uchwały.

7) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne za rok 2013 w ramach projektu „Pomnóż swój kapitał” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL działanie 6.1.3. Podjęcie uchwały.

8) Zaopiniowanie planu szkoleń na rok 2013. Podjęcie uchwały.

9) Sprawozdanie z pracy urzędu za rok 2012. Podjęcie uchwały.

10) Sprawy różne.

11) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.
 
29-01-2013

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek ZSP nr 3 w Nowej Soli w zakresie zaopiniowania kierunków kształcenia: technik mechanik z przysposobieniem pożarniczym oraz technik renowacji elementów architektury. Podjęcie uchwały.

3) Wniosek ZSP nr 5 w Kożuchowie w zakresie zaopiniowania kierunków kształcenia: technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik organizacji reklamy.
Podjęcie uchwały.

4) Wniosek (...) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – stypendium szkolenie (przyznanie wstecz zasiłku pielęgnacyjnego). Podjęcie uchwały.

5) Wniosek(...) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – zasiłek dla bezrobotnych (zbyt późne zgłoszenie terminu wyjazdu) Podjęcie uchwały.

6) Wniosek z urzędu dot. (...) w sprawie nienależnie pobranego świadczenia – zasiłek dla bezrobotnych (nie zgłoszenie podjęcia pracy). Podjęcie uchwały.

7) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne na rok 2013 (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w ramach algorytmu. Podjęcie uchwały.

8) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne i fakultatywne za rok 2013 w ramach programu pilotażowego „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Podjęcie uchwały.

9) Zaopiniowanie planu szkoleń na rok 2013. Podjęcie uchwały.

10) Kryteria dostępu do form pomocy realizowanej przez PUP w Nowej Soli w 2013 r. Podjęcie uchwały.

11) Zaopiniowanie zmian w Regulaminie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w sprawach organizacji szkoleń oraz finansowania egzaminów lub licencji dla osób uprawnionych. Podjęcie uchwały.

12) Zaopiniowanie zmian w Regulaminie przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli środków PFRON dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego a także dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na wyposażenie stanowiska pracy. Podjęcie uchwały.

13) Sprawy różne.

14) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.
 
11-12-2012

Prowadzenie: Starosta Józef Suszyński

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wręczenie aktów powołania członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia.
3) Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia.

4) Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia.

5) Wybór przedstawicieli rady do Komisji Oceny Wniosków.

6) Wniosek o udzielenie zgody Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora do przedkładania zmian w projektach i planach finansowych bez uprzedniego opiniowania przez radę pomiędzy
posiedzeniami Powiatowej Rady Zatrudnienia.

7) Podział środków Funduszu Pracy na rok 2012 – zmiany w planach finansowych Algorytm (aktywne i fakultatywne).
Podjęcie uchwały.

8) Podział środków Funduszu Pracy na rok 2012 – zmiany w planach finansowych Rezerwa Ministra (30 minus, 50 plus, art. 49).
Podjęcie uchwały.

9) Sprawy różne.

10) Zamknięcie posiedzenia.
 
20-11-2012

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli o wyrażenie pozytywnej opinii dla kierunku kształcenia: technik inżynierii środowiska i melioracji. Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

3) Wniosek o umorzenie z urzędu (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zwrot kosztów badań lekarskich (niepodjęcie przygotowania zawodowego). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

4) Wniosek o umorzenie z urzędu (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zwrot kosztów badań lekarskich (przerwanie szkolenia bez podania uzasadnienia). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

5) Wniosek o umorzenie z urzędu(...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zasiłek zwrot kosztów badań lekarskich (przerwanie przygotowania zawodowego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

6) Wniosek o umorzenie z urzędu(...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zwrot kosztów badań lekarskich (przerwanie przygotowania zawodowego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

7) Wniosek(...) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia tj. zasiłek (podjął pracę i jednocześnie pobrał za ten sam okres zasiłek). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

8) Podział środków Funduszu Pracy na rok 2012 – algorytm zmiany (aktywne i fakultatywne). Podjęcie uchwały.

9) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2012 – „Pomnóż swój kapitał” 6.1.3. zmiany przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podjęcie uchwały.

10) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2012 – Rezerwa Ministra (30 minus, 50 plus, art. 49). Podjęcie uchwały.

11) Podziękowanie członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia za pracę w radzie w latach 2008-2012.

12) Sprawy różne.

13) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.

07-09-2012

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek o umorzenie z urzędu (...) nienależnie pobrane świadczenie tj. zwrotu kosztów badań lekarskich (przerwanie stażu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

3) Wniosek o umorzenie z urzędu(...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zasiłek (podjął pracę i jednocześnie pobrał za ten sam okres zasiłek). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

4) Wniosek o umorzenie z urzędu (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zasiłek (podjął pracę i jednocześnie pobrał za ten sam okres zasiłek). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

5) Wniosek o umorzenie (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. stypendium staż (odbywała staż jednocześnie pobierając rentę socjalną). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

6) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2012 – algorytm zmiany (aktywne i fakultatywne). Podjęcie uchwały.

7) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2012 – „Pomnóż swój kapitał” 6.1.3. zmiany przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podjęcie uchwały.

8) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2012 – Rezerwa Ministra (30 minus, 50 plus, art. 49). Podjęcie uchwały.

9) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2012 – pilotaż. Podjęcie uchwały.

10) Zmiany w planie szkoleń na rok 2012. Podjęcie uchwały.

11) Sprawy różne.

12) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.

21-06-2012 Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek o umorzenie (...) nienależnie pobrane świadczenie tj.

zwrotu zasiłku (przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

3) Wniosek o umorzenie z urzędu (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zwrot kosztów badań lekarskich (przerwanie przygotowania zawodowego). Podjęcie uchwały opiniującej wniosek.

4) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2012 – zmiany. Podjęcie uchwały.

5) Informacja na temat programu pilotażowego „Twoja kariera – Twój wybór”.

6) Sprawy różne.

7) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.

08-05-2012 Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Rezygnacja Pani Czesławy Kowalskiej z członkowstwa w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

3) Powołanie do Powiatowej Rady Zatrudnienia Pani Elżbiety Giemza.

4) Wniosek o umorzenie z urzędu (...) nienależnie pobrane świadczenie tj. zwrotu kosztów badań lekarskich (przerwanie przygotowania zawodowego bez podania przyczyny).

5) Wniosek o umorzenie z urzędu (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zwrot kosztów przejazdu (przerwanie przygotowania zawodowego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych).

6) Wniosek o umorzenie z urzędu (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zwrotu kosztów badań lekarskich (przerwanie przygotowania zawodowego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych).

7) Podział środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2012.

8) Podział środków Funduszu Pracy w ramach projektu „Pomnóż swój kapitał” PO KL 6.1.3. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

9) Zmiany w regulaminie postępowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w sprawach organizacji szkoleń i finansowania egzaminów lub licencji dla osób uprawnionych.

10) Zmiany w planie szkoleń na rok 2012. 11) Wniosek ZSP nr 2 w Nowej Soli w sprawie zaopiniowania kierunku kształcenia: opiekun osoby starszej (szkoła policealna dla dorosłych). 12) Sprawy różne. 13) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.

09-03-2012

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek o umorzenie (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zwrotu zasiłku dla bezrobotnych (podjęcie pracy).

3) Wniosek o umorzenie z urzędu nienależnie pobranego świadczenia tj. pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (...).

4) Propozycja podziału środków Funduszu Pracy na formy fakultatywne na rok 2012. Podjęcie uchwały.

5) Sprawozdanie z pracy urzędu za rok 2011.

6) Plan szkoleń na 2012 r..

7) Wnioski ZSP nr 6 w Nowym Miasteczku w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik eksploatacji portów i terminali, technik florysta, technik reklamy.

8) Sprawy różne.

9) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.

31-01-2012 Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wniosek o umorzenie (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zwrotu kosztów badań lekarskich z powodu niepodjęcia stażu (niestawienie w wyznaczonym terminie).

3) Wniosek o umorzenie (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. dodatku aktywizacyjnego (nabycie praw rentowych).

4) Wniosek o umorzenie (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zasiłek dla bezrobotnych (podjęcie pracy naumowę zlecenie). 5) Zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011 (aktywne i fakultatywne).

6) Propozycja podziału środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2012.

7) Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli.

8) Regulamin przyznawania w powiatowym urzędzie pracy w Nowej Soli środków PFRON dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego a także dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na wyposażenie stanowiska pracy.

9) Wniosek o zwiększenie wysokości refundacji w związku z organizacją prac interwencyjnych z 650,00zł/m-c do 700,00zł/m-c. 10) Wnioski ZSP nr 5 w Kożuchowie w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia: technik usług pocztowych i finansowych, technik rachunkowości oraz technik rolnik. 11) Wniosek ZSP nr 3 w Nowej Soli w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia: monter konstrukcji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz – zbrojarz, murarz – tynkarz, dekarz, stolarz, cieśla, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, modelarz odlewniczy, ślusarz, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik drogownictwa.

12) Wniosek ZSP nr 1 w Nowej Soli w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik organizacji reklamy.

13) Wniosek ZSP nr 4 w Nowej Soli w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej.

14) Wniosek ZSP nr 2 w Nowej Soli w sprawie zaopiniowania kierunku kształcenia: technik administracji.

15) Informacja o platformie SEPI.

16) Sprawy różne.

17) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.

 
30-11-2011

Prowadzenie: przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Kazimierz Ponikwia.

1) Otwarcie posiedzenia. 2) Wniosek o umorzenie (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zwrotu kosztów badań lekarskich z powodu przerwania stażu (nieobecności nieusprawiedliwione). 3) Wniosek o umorzenie (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. zasiłku dla bezrobotnych (ujawnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej). 4) Wniosek o umorzenie (...) nienależnie pobranego świadczenia tj. stypendium szkolenie (nabycie prawa do zasiłku stałego z OPS). 5) Zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011 (aktywne i fakultatywne). 6) Propozycja podziału środków Funduszu Pracy na formy aktywne na rok 2012. 7) Propozycja kryteriów dostępu do form pomocy realizowanej przez PUP w Nowej Soli w 2012. 8) Projekt POmagamy KLientom PUP – Efektywnie Fachowo Szybko w ramach 6.1.2 9) Sprawy różne. 10) Zamknięcie posiedzenia.

W myśl obowiązujących uregulowań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli nie ma podstaw prawnych do upubliczniania danych dłużników.

28-09-2011

 

102/2011 Opinia podziału środków finansowych z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w zakresie aktywizacji bezrobotnych oraz zadań fakultatywnych na rok 2011

 

103/2011 Opinia podziału środków finansowych z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w zakresie aktywizacji bezrobotnych na rok 2011w ramach projektu „Pomnóż swój kapitał” współfinansowanego z EFS PO KL 6.1.3

 

104/2011 Zmiana regulaminu w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli

 

105/2011 w sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

20-06-2011

 

101/2011 W sprawie umorzenia odsetek od niewykorzystanych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

 100/2011 W sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia – zwrot kosztów badań lekarskich oraz kosztów dojazdu na staż

 99/2011 Opinia podziału środków w ramach projektu  „Pomnóż swój kapitał”  z EFS PO KL 6.1.3

 

 

98/2011 Opinia podziału środków finansowych z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w zakresie aktywizacji bezrobotnych oraz zadań fakultatywnych na rok 2011

15-04-2011

97/2011 Zmiana regulaminu w sprawie przyznawania w PUP w Nowej Soli środków PFRON dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego , a także dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na wyposażenie stanowisk pracy.

96/2011 Opinia projektu "Pomnóż swój kapitał" PO KL 6.1.3.

95/2011 Podział środków w ramach projektu "Pomnóż swój kapitał" PO KL 6.1.3.

94/2011 Podział środków FP na rok 2011 (aktywne - zwiększenie).

 14-03-2011

93/2011 W sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.

92/2011 Podział środków FP na rok 2011 (aktywne i fakultatywne).

 14-02-2011

91/2011 Zmiana regulaminudotyczącego finansowania ze środków FP kosztów studiów podyplomowych przez PUP w Nowej Soli.

90/2011 Zmiana regulaminu postępowania w PUP w Nowej Soli w sprawach organizacji szkoleń oraz finansowania egzaminów lub licencji osób uprawnionych.

89/2011 Zmiana regulaminu w sprawie przyznawania w PUP w Nowej Soli środków PFRON dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego, a także dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na wyposażenie stanowisk pracy.

88/2011 Zmiana regulaminu w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w PUP w Nowej Soli.

87/2011 Zmiana regulaminu zwrotów kosztu przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

86/2011 Kryteria dostępu do poszczególnych form wsparcia w związku z planowanym niskim poziomem środków FP przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych w roku 2011.

85/2011 Sprawozdanie z pracy PUP w Nowej Soli za 2010 rok.

84/2011 Opinia nt. uruchomienia w ZSP nr 4  w Nowej Soli kierunku kształcenia w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych.

83/2011 Opinia nt. uruchomienia w ZSP nr 6  w Nowym Miasteczku kierunku kształcenia w zawodach: technik ochrony środowiska i technik rachunkowości.

82/2011 Opinia nt. uruchomienia w ZSP nr 2  w Nowej Soli kierunku kształcenia w zawodach: technik prac biurowych, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec.

81/2011 Opinia nt. uruchomienia w ZSP nr 3 w Nowej Soli kierunku kształcenia w zawodach: lakiernik, sprzedawca (zasadnicza szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum) oraz technik pojazdów samochodowych (technikum na podbudowie gimnazjum).

 

Wytworzył:
Andrzej Kocoń
Udostępnił:
Andrzej Kocoń
(2011-05-17 13:17:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2018-01-04 12:34:57)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X