☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Wtorek 18.12.2018

zaawansowane

Kontrole

 

Wykaz kontroli zewnętrznych w PUP w Nowej Soli:

 

Lp.

Data

Organ

Przedmiot

Uwagi

2017

1.

23.-25.01.2017

WUP w Zielonej Górze

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

2.

08.-10.02.2017

WUP w Zielonej Górze

Program Operacyjny Lubuskie 2020

 

3.

04.04.-04.05.2017

LUW w Gorzowie Wlkp.

Prawidłowość prowadzenia pośrednictwa pracy

 

4. 04.07.2017 WUP w Zielonej Górze Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nowosolskim  
5. 18.05.-29.06.2017 Ministerstwo Finansów Wydział Terenowy w Zielonej Górze Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nowosolskim  
6. 22.08.2017 WUP w Zielonej Górze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
7. 25.09.29.09.2017 MRPiPS Wydatkowanie środków FP na usługi rynku pracy w zakresie szkoleń dla bezrobotnych w 2016 r.  
8. 06.11.-07.11.2017 WUP w Zielonej Górze Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020  
9. 05.12.-07.12.2017 WUP w Zielonej Górze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

 

Lp.

Data

Organ

Przedmiot

Uwagi

2016

1.

18.-19.01.2016

WUP w Zielonej Górze

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

2.

12.04.2016

WUP w Zielonej Górze

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

3.

08.06.2016

WUP w Zielonej Górze

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

4. 01.07.2016 WUP w Zielonej Górze Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020  
5. 03-04.08.2016 WUP w Zielonej Górze Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020  
6. 05-06.09.2016 WUP w Zielonej Górze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
7. 09.09-10.10.2016 Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

 

Lp.

Data

Organ

Przedmiot

Uwagi

2015

1.

14.04.2015

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

2.

08.09.2015

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim (I) POWER”

 

3.

13.11.2015

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim (I) POWER”

 

4.

17.11.2015

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nowosolskim”

 

 

Lp.

Data

Organ

Przedmiot

Uwagi

2014

1.

08.01.2014

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

2.

07.02.2014

WUP w Zielonej Górze

Projekt „POmagamy KLientom PUP- Efektywnie Fachowo Szybko”

 

3.

24.03.-31.03.2014

LUW w Zielonej Górze

Efektywność instrumentów rynku pracy w latach 2012-2014

 

4.

08.07.2014

LUW w Zielonej Górze

Kontrola doraźna- PFRON

 

5.

25.07.2014

NIK Delegatura w Zielonej Górze

Formy aktywizacji zawodowej

 

6.

05.08.2014

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

7.

16.09-19.09.2014

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

8.

29.09.2014

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywanych wydatków w roku 2013

 

 

Lp.

Data

Organ

Przedmiot

Uwagi

2013

1.

25.03.-26.03.2013

WUP w Zielonej Górze

Projekt „POmagamy KLientom PUP- Efektywnie Fachowo Szybko”

 

2.

21.05.-28.05.2013

LUW w Zielonej Górze

Realizacja wydatkowania środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z Funduszu Pracy w 2012 r.

 

3.

25.06.2013

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

4.

23.09.2013

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywanych wydatków w roku 2012

 

5.

24.09.-27.09.2013

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

6.

08.10.-04.11.2013

ZUS w Zielonej Górze

Obliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne

 

 

Lp.

Data

Organ

Przedmiot

Uwagi

2012

1.

09.01-13.01.2012

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

2.

23.07.2012

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

3.

05.09.-19.09.2012

LUW w Zielonej Górze

Realizacja zadań z zakresu usług i instrumentów rynku pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

4.

01.10.2012

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywanych wydatków w roku 2011

 

5.

28.11-29.11.2012

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

 

Lp.

Data

Organ

Przedmiot

Uwagi

2011

1

24-25.01.2011

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

2.

12.05-05.07.2011

 

NIK Delegatura w Zielonej Górze

Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

 

3.

31.08.2011

WUP w Zielonej Górze

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

4.

01.09.2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli

Kontrola ustępów ogólnodostępnych

 

5.

08.09.2011

LUW w Zielonej Górze

Kontrola doraźna

 

6.

26.09.2011

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywanych wydatków w roku 2010

 

7.

07.11-18.11.2011

LUW w Zielonej Górze

Realizacja standardu usług rynku pracy w zakresie organizacji szkoleń

 

 

Lp.

Data

Organ

Przedmiot

Uwagi

2010

1

26-29.04.2010

PFRON

Wykorzystanie środków PFRON w 2009 r.

 

2

24.08.2010

ZUS O/Zielona Góra

Zgłoszenia

 

3

24.09.2010

Starostwo Powiatu

Zobowiązania finansowe i wydatki w 2009 r.

 

4

29.11-16.12.2010

LUW w Gorzowie Wlkp.

Wydatkowanie środków FP na staże, działalność gospodarczą i refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy

 

5

01-07.12.2010

WUP w Zielonej Górze

Projekt „Pomnóż swój kapitał”

 

 

Wytworzył:
Andrzej Kocoń
Udostępnił:
Andrzej Kocoń
(2011-03-09 13:54:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2018-01-04 12:20:29)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X