☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Dział ds. promocji zatrudnienia

 

Katarzyna Podgórska
Zastępca Dyrektora Urzędu

Telefon: 068 388 03 38
 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli do zadań podstawowych działu ds. promocji zatrudnienia należą w szczególności:

  • finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych,
  • kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania,
  • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
  • prace interwencyjne, w tym prace interwencyjne dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • staże i przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • roboty publiczne,
  • finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną dla osób skierowanych na staż i przygotowanie zawodowe,
  • finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
  • prace społecznie użyteczne,
  • działania na rzecz lokalnego rynku pracy.

Dział ds. promocji zatrudnienia w zakresie wykonywanych zadań ściśle współpracuje z działem Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Zamiejscowym punktem obsługi bezrobotnych w Kożuchowie.

Wytworzył:
Andrzej Kocoń
Udostępnił:
Rafał Mierzwiak
(2007-05-18 13:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2017-06-02 11:56:18)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X