☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów Urzędu Pracy w Nowej Soli

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli,
  67-100 Nowa Sól, Staszica 1c, e-mail: sekretariat@pup-nowasol.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@pup-nowasol.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego, w szczególności na podstawie Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.).
 4. Dane będą udostępniane upoważnionym pracownikom administratora i mogą być udostępniane organom i podmiotom publicznym, takim jak: ZUS, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Policja, Komornik sądowy w celu prawidłowej realizacji obowiązku ustawowego.
 5. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 ze zm.).
 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem minimalnego okresu przechowywania, wymaganego przez inne przepisy, jak Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, z zastrzeżeniem minimalnego okresu przechowywania, wymaganego przez inne przepisy, jak Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem minimalnego okresu przechowywania, wymaganego przez inne przepisy, jak Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa ochrony danych osobowych.
 10. Zgodnie z art. 33 ust. 2c Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (UODO)

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X