☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Udostępnianie danych z rejestrów, ewidencji i archiwów

Udostępnianie danych z rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli odbywa się na podstawie przepisów (m.in.) Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 922).

Zgodnie z działem VII "Wydawanie zaświadczeń" KPA organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby lub organu administracji publicznej.

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Wytworzył:
Andrzej Kocoń
Udostępnił:
Andrzej Kocoń
(2011-04-09 18:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocoń
(2018-01-03 13:09:12)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X